Kursus toimub koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusega.

VANEM MUHU TIKAND

Registreerun

Kätli Saarkoppel-Kruuser

Sügis 2016.a. Kursus toimub Allikamaja koolituskeskuses, Lühike Jalg 6A.