Naine Neiu Mees

Tarvastu kihelkond


Tarvastu kihelkond kuulus etnograafiliselt koos Paistu ja Helme kihelkonnaga Lõuna-Viljandimaa Ida-Mulgimaa rühma, mille keskuseks on traditsiooniliselt peetud Tarvastu kihelkonda. Siit ulatus mõju Paistu, osalt Helme ning Viljandi kihelkonnast Päri ja Viiratsi valda. Mulgimaa idaosa oli vastuvõtlikum naaberaladelt laenatavaile nähtustele, Ida-Mulgi naised olid uuendusmeelsemad kui Lääne-Mulgi naised. Siin said varem üldiseks ka näiteks uuemat laadi mitmevärvilised, eriti punaste kirjadega kindad. Sellele piirkonnale nagu Lõuna-Eestile üldse oli iseloomulik geomeetriline kiri. Erinevalt Hallistest ja Karksist, kus veel 19. sajandilgi kaunistasid vanad taimeainelised tikandikirjad nooriku ja pulmarõivaid, esines seesuguseid tikandeid Tarvastus vähem. Siin valitsesid erilaadsed punased, mõnede taimeliste sugemetega geomeetrilised kirjad. Nähtavasti peegeldas see pilt tumedate taimmustrite varasemat laiemat levikut ning nende järkjärgulist taandumist Tarvastu punaste geomeetriliste kirjade ees (Vunder 1992: 15). Helmi Neggo kirjutas 1918. aastal:
Ka moodne Tarvastu armastab eredat värvi, puhast zinnooberpunast. Võimalikult tihedas ühenduses esineb ta Tarvastu vöödel ja kinnastel ja harvade suurte tähtedena Tarvastu naiste kuulsal kaugelelehvival valgel päärätikul. Kõigepealt just see suur armastus punase vastu lahutab Tarvastu mulki ta nimekaimudest lõunas ja põhjas. /…/ Tarvastu on otsekui võõras imelik saar teiste mulkide keskel. /.../ Kuid teiselt poolt paistab Tarvastu ornamentika ning töötamise tehnika mulle enam kui ühes tükis just iseäranis soomeugrilane. (Neggo 1918: 18).