JUTA RÄÄGEL
-
rahvarõivakaabud

KANGASPUU OÜ - kirivööd, kõlavööd

KEIU KULLES - ehted

PILEUM OÜ - vööd; pott- ja kabimütsid, kaapkübarad jt. etnograafilised peakatted

SCHENKENBERG OÜ - ehted 

VALDUR VESMAN - tinast nööbid rahvariietele